Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-414/24.11.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект за инвестиционно предложение за изгра Прикачени файлове

от Администратор
1 30012021-11-26 16:36
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-404/22.11.2021г. с Възложител: "Пирин Ват" ООД Прикачени файлове

от Администратор
1 38612021-11-23 16:30
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация по Приложение № 2 за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45 в местност, с Възложител: Интерпред Партнер АД Прикачени файлове

от Администратор
1 40112021-11-23 16:27
Последно мнение от Администратор

НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА НАЕМАТ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА Прикачени файлове

от Администратор
1 43112021-11-23 16:15
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
1 52912021-11-18 09:49
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
1 59712021-11-18 09:43
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.102, местност Топавица, село Корница Прикачени файлове

от Администратор
1 33512021-11-12 14:06
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължени

от Администратор
1 39812021-11-08 15:02
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕД № РД-07-218 от 04.11.2021 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
1 41812021-11-08 14:42
Последно мнение от Администратор

Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Прикачени файлове

от Администратор
1 37612021-11-04 10:10
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на Прикачени файлове

от Администратор
1 40212021-11-02 16:04
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
1 86032021-10-19 15:45
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕДИ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
1 38112021-10-18 08:33
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно“ в имот с идентификатор 44416.2.219, с.Лъжница, местнос Прикачени файлове

от Администратор
1 39512021-10-14 15:24
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча, с Възложител: „АГМ - Милев“ ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
1 39312021-10-13 16:15
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
1 44912021-10-13 14:42
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "ЕКОЛОГИЯ"

от Администратор
1 52412021-10-12 10:31
Последно мнение от Администратор

Осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45, местност „Горила“ с Възложител: „Интерпред партнер“ АД Прикачени файлове

от Администратор
1 39412021-10-05 16:07
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
1 39812021-09-23 10:59
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
1 49212021-09-15 14:34
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча по улица между о.т. 193 и 196 в кв.46 и 47“ с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград” с Възложител: Община Гоц Прикачени файлове

от Администратор
1 41812021-08-30 16:47
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ м/у о.т. 100-150 и 149-151 - р.Марево, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител: Община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 36812021-08-30 16:45
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ м/у о.т. 40-74 и 41-75 - р.Марево, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител: Община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 36012021-08-30 16:44
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕД № РД-07-164 ОТ 03.08.2021 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
1 49632021-08-23 13:36
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПЯЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" Прикачени файлове

от Администратор
1 66712021-08-19 15:18
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 90 Прикачени файлове

от Администратор
1 43012021-08-18 14:54
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация в поземлен имот с идентификатор 17395.112.2 по одобрени кадаст Прикачени файлове

от Администратор
1 35912021-08-12 15:24
Последно мнение от Администратор

Обявление за набиране на кандидати за работа в Общинска администрация – Гоце Делчев, дирекция „Устройство на територията“

от Администратор
1 52012021-08-09 14:17
Последно мнение от Администратор

Oбществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия на покрива на новоизградените Прикачени файлове

от Администратор
1 44812021-07-30 12:31
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа и складове в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан Прикачени файлове

от Администратор
1 47912021-07-28 16:51
Последно мнение от Администратор