Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 07.11.2023г., Лидия Манова – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:


1. ХЕНГААРД ЙЕНС-ЕРИК, изготвен АУЗД № 111/21.02.2023г.;
2. БОЖИДАР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ, изготвени АУЗД №138; 139/22.02.2023г.;
3. НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВ ГЕМОВ, изготвен АУЗД № 149; 150/23.02.2023г.;
4. КИРИЛ ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ, изготвени АУЗД№ 176; 177/23.02.2023г.;
5. ПЕТЬО МИЛЕНОВ АСЕНОВ, изготвени АУЗД№ 198; 199; 200/23.02.2023г.;
6. ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛИН, изготвени АУЗД № 208; 209; 210/24.02.2023г.;
7. ЖИВКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА, изготвен АУЗД № 220/27.02.2023г.;
8. НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ, изготвен АУЗД № 235/27.02.2023г.;
9. ТОДОР ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ, изготвени АУЗД № 241; 242; 243; 244/27.02.2023г.;
10. ГЕОРГИ МИТКОВ ЕМИЛОВ, изготвен АУЗД № 264/28.02.2023г.;
11.ЙОРДАНКА ИЛИЕВА МИНГОВА-ИГОВА, изготвен АУЗД № 265/28.02.2023г.;
12. ТАСИМ ТАСИМ МЕРСИМ, изготвен АУЗД № 266/28.02.2023г.;
13. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ, изготвен АУЗД № 267/28.02.2023г.;
14. СМАИЛ СМАИЛОВ КРЕБОЛИЕВ, изготвен АУЗД № 274/01.03.2023г.
15. ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СЛИВАРОВ, изготвен АУЗД № 283/01.03.2023г.;
16. ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТОПУЗОВ, изготвени АУЗД № 298; 299; 300; 301/02.03.2023г.
17. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КАРАМАНОВ, изготвен АУЗД № 302/02.03.2023г.
18. ХРИСТО СТЕФАНОВ МЕМИШЕВ, изготвен АУЗД № 307/02.03.2023г.
19. ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА КАТРАНДЖИЕВА, изготвени АУЗД № 325; 326/08.03.2023г.
20. АНГЕЛИНА БОЖИКОВА ЛИНДАРЕВА, изготвен АУЗД № 340/09.03.2023г.
21. ЕЛЗА ХРИСТОВА САРАНДЕВА, изготвен АУЗД № 348/09.03.2023г.
22. КАЖЖУ НАБИЛ, изготвен АУЗД № 349/10.03.2023г.Съобщението е поставено на: 07.11.2023г.

Подписи: 1. Петър Гемеджиев - Специалист МДТ……….
/име и длъжност/

2. Лидия Славеева Манова - Специалист МДТ…….
/име и длъжност/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.