English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

30.09.2022

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК И ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

01.10.2022 г. 13.00 ч. Партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 . Дата......................... Час....................СИК №.................На... [Пълен техт]

28.09.2022

ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ

Община Гоце Делчев уведомява, че машината за демонстрационно пробно гласуване ще бъде на разположение до 12.00 ч. на 29.09.2022 г. в сградата на Общинска администрация, партерен етаж. Симулатор за... [Пълен техт]

26.09.2022

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

С официално откриване на трите обекта, приключи успешното изпълнение на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзм... [Пълен техт]

ПРОМЕНЕН АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Община Гоце Делчев уведомява, че избирателни секции с №№ 020, 021 и 022 в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. ще се помещават в сградата на Дом на народната армия, входа откъм пл.М... [Пълен техт]

УДЪЛЖАВА СЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев подписа Допълнително споразумение за удължаване изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“ с 6 месеца – до 03.03.2023 г. Допълнително предоставените средств... [Пълен техт]

23.09.2022

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че: . На 24 септември 2022 г. (събота) до 17.30 часа, заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №17-НС) за избори за народни пре... [Пълен техт]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска администрация уведомява членовете на СИК, че на 27.09.2022 г. (вторник) от 16.30 часа в залата на Дома на техниката и науката (ул. „Бяло море“ №12 в гр. Гоце Делчев), ще се проведе обучение ... [Пълен техт]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Община Гоце Делчев организира заключителни информационни събития по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездн... [Пълен техт]

21.09.2022

ОПРЕДЕЛЕНИ СА ДАТИТЕ ЗА НАЧАЛО НА ГРОЗДОБЕРА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основаниe чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с прибиране на реколтата от лозята в община Гоце Делчев, осигуряване на по–добър ред по време н... [Пълен техт]

20.09.2022

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че: . съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг. . на 2... [Пълен техт]

19.09.2022

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ГЕРОИТЕ НА ИЛИНДЕНСКАТА ЕПОПЕЯ“ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Научни форуми, посветени на Гоце Делчев и Македонските патриотични организации, се проведоха днес в гр. Гоце Делчев. Организатори на събитието са Институтът за исторически изследвания при Българската ... [Пълен техт]

17.09.2022

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"

Служителите в общинска администрация - Гоце Делчев се включиха в инициативата на БТВ "Да изчистим България заедно" и извършиха почистване на крайпътни дерета и пътни отсечки в района на град... [Пълен техт]

16.09.2022

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИЗПЪЛНИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

През м.септември 2022г. Община Гоце Делчев приключва успешно изпълнението на дейностите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев“, финансиран с Договор № BG16RF... [Пълен техт]

13.09.2022

ГРАФИК ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОБНИ ГЛАСУВАНИЯ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Уважаеми жители на община Гоце Делчев, . Във връзка с предстоящите избори за народни представители, които ще се проведат на 02.10.2022г., имате възможност да се запознаете с начина на гласуване с ... [Пълен техт]

31.08.2022

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че: съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг. на 17 септ... [Пълен техт]

Архив на новините

COVID-19

COVID-19
Въпроси и отговори

ПРОЕКТ!

Генерален план
за организация на
движението в град
Гоце Делчев:

Записка .pdf
Чертежи 1–6 .pdf
Чертежи 8–14 .pdf
Чертежи 150–7 .pdf
Чертежи 17–21 .pdf

Избори 2 октомври 2022

Симулатор
машинно гласуване

Галерии

hosted by bulgaria.domino.bg