English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от община Гоце Делчев

20.01.2021

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2021 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗАПОЧВА НА 21-ВИ ЯНУАРИ

Данъчна кампания за 2021 година за местни данъци и такси за община Гоце Делчев ще започне на 21.01.2021 г. Вече е възможно заплащане на задълженията за данък моторни средства и заплащането на патентен... [Пълен техт]

18.01.2021

ПРОФИЛАКТИКА (ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ) НА РЕЗЕРВОАРА И ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. ПОПОВИ ЛИВАДИ.

Община Гоце Делчев уведомява жители и гости на с. Попови ливади, че в периода 19.01.2021 г. – 26.01.2021 г. ще бъде извършена профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоара и водопроводната мре... [Пълен техт]

15.01.2021

КОМИСИЯ ЩЕ ИЗВЪРШИ ОГЛЕД НА РЕЧНИТЕ КОРИТА В ОБЩИНАТА

Нормализира се положението в община Гоце Делчев след проливните дъждове в края на миналата и началото на тази седмица. Изказваме благодарност на гражданите за активността и бързо подадените от тях сиг... [Пълен техт]

23.12.2020

ЗАБРАНИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

Уважаеми съграждани, . Във връзка с празниците по посрещането на Новата година ви напомняме забраните при търговията и използването на пиротехнически средства, а именно: 1.Търговия и съхранение... [Пълен техт]

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, . В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за ин... [Пълен техт]

22.12.2020

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА ОТ 00.00 Ч. НА 22.12.2020 Г. ДО 31.01.2021 Г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД . ЗАПОВЕД № РД-01-1156/ 21.12.2020 г. гр. Благоевград . На основание чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник н... [Пълен техт]

21.12.2020

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2021 Г. Е 35 318 000 ЛВ.

Публично обсъждане на проекто - бюджета за 2021 година на община Гоце Делчев се проведе днес в съответствие с противоепидемичните мерки в страната. На него присъстваха кметът на общината Владимир Моск... [Пълен техт]

30.11.2020

З А П О В Е Д № 740 ОТ 30.11.2020 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

З А П О В Е Д №740 Гоце Делчев, 30 ноември 2020 г. . . Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Гоце Делчев и област Благоевград, увеличения брой на жителите на общината диаг... [Пълен техт]

18.11.2020

З А П О В Е Д № 717 ОТ 18.11.2020 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

З А П О В Е Д . №717 . Гоце Делчев, 18.11.2020 г. . На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация и т. 26 от Заповед № РД-01-655/13.11.2... [Пълен техт]

12.11.2020

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА ОТ 00.00 Ч. НА 13.11.2020 Г. ДО 30.11.2020 Г.

1. Преустановяване провеждането на групови празненства на закрито (в т.ч. чествания, сватби, годежи, кръщенета и други). 2. Сключването на граждански бракове се осъществява в присъствието на съответн... [Пълен техт]

10.11.2020

190 ПОТРЕБИТЕЛИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СЕ ОБСЛУЖВАТ ПО ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ОТ COVID 19

От месец април 2020 г. Общинската администрация изпълнява проект № BG05M9ОP001-2.101-0055-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, Компонент 3, финансиран от ... [Пълен техт]

Архив на новините

COVID-19

COVID-19
Въпроси и отговори

Галерии
Валутни курсове

• на БНБ от 14.09.2020:

1 USD = 1.64688 BGN

1 GBP = 2.12152 BGN

1 CHF = 1.81634 BGN

• на ЕЦБ от 14.09.2020:

1 EUR = 1.1876 USD

1 EUR = 0.9219 GBP

1 EUR = 1.0768 CHF

1 EUR = 1.9558 BGN

hosted by bulgaria.domino.bg