Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Отбелязване на Световния ден на околната среда - 05 юни 2023 г. Прикачени файлове

от Администратор
3212023-06-01 10:13
Последно мнение от Администратор

Протокол по чл. 37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд Прикачени файлове

от Администратор
3512023-05-30 11:40
Последно мнение от Администратор

Първи предварителен списък на кандидатите отговарящи на изискванията на Наредба №22 от 19.09.2019 г. за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
8412023-05-17 09:00
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
6712023-05-16 16:05
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ФРОНТ-ОФИС Прикачени файлове

от Администратор
13712023-05-12 16:39
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТЕН ДОСТАВЧИК, ПРИТЕЖАВАЩ УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ, КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА, УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ, ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЕРАПИЯ И Р Прикачени файлове

от Администратор
9212023-05-11 15:46
Последно мнение от Администратор

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за разпределение на пасища, мери и ливади Прикачени файлове

от Администратор
13712023-05-02 16:45
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-16-80/29.12.2022г., коригирано с вх. № РР-16-80(3)/13.03.2023г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на разреши Прикачени файлове

от Администратор
12012023-04-13 16:49
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
11212023-04-12 08:51
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110165/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С. МОСОМИЩЕ“, Прикачени файлове

от Администратор
10912023-04-03 16:50
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110161/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕ Прикачени файлове

от Администратор
9612023-04-03 16:49
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110162/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С. БРЕЗНИЦА“, Прикачени файлове

от Администратор
10312023-04-03 16:34
Последно мнение от Администратор

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110164/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С. Прикачени файлове

от Администратор
11812023-04-03 16:32
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2022 Г. Прикачени файлове

от Администратор
16112023-03-31 11:13
Последно мнение от Администратор

Провеждане на среща между между представители на Дирекция „НП Пирин“ и кандидат-ползватели на пасища в парка. Прикачени файлове

от Администратор
15812023-03-23 11:38
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
15412023-03-23 10:49
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-06/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 38666.47.11 Прикачени файлове

от Администратор
16112023-03-16 11:59
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-06/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19 Прикачени файлове

от Администратор
15112023-03-16 11:58
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-27/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РУСО) Гоце Делчев, за общините Гоце Д Прикачени файлове

от Администратор
14912023-03-16 11:57
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-20/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 07003.108.303, местност Арнаутско върш Прикачени файлове

от Администратор
16012023-03-14 11:02
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТЕН ДОСТАВЧИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" Прикачени файлове

от Администратор
20912023-03-06 11:29
Последно мнение от Администратор

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
23612023-02-23 16:41
Последно мнение от Администратор

Осигуряване на обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица и предприятие за добив и обработка на месо в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност "Хайрянето" с. Прикачени файлове

от Администратор
27612023-02-17 09:28
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение за „„Изграждане на ветроенергиен парк „Ореляк 1“ в поземлени имоти с идентификатори 21680.22.1047, 21680.22.1048, 21680.22.1046, 21680.22.1045, 21680.22.1044, 21680.22.1044, 21680.22.1043,21680.22.1042, 21680.11.10 Прикачени файлове

от Администратор
24812023-02-13 14:47
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40м. в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39, местност Тумбите, с. Баничан, с Възложител: ЗП „Сане Ибраим Грошар“ Прикачени файлове

от Администратор
24612023-02-13 13:45
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ГРИЖА В ДОМА) Прикачени файлове

от Администратор
31212023-02-08 08:25
Последно мнение от Администратор

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" Прикачени файлове

от Администратор
48312023-02-06 14:39
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
32512023-01-11 15:21
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
41212022-12-23 15:26
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

от Администратор
39012022-12-22 11:02
Последно мнение от Администратор