Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2023 Г. Прикачени файлове

от Администратор
29312024-03-25 13:27
Последно мнение от Администратор

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА КЛЕТКА 1 КЪМ РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НО ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Прикачени файлове

от Администратор
19212024-03-19 09:17
Последно мнение от Администратор

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "Главен счетоводител" в Общинска администрация-Гоце Делчев.

от Администратор
45812024-02-28 11:42
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" Прикачени файлове

от Администратор
81042024-02-28 11:41
Последно мнение от Администратор

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "Началник отдел "Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт"

от Администратор
34912024-02-27 10:48
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА И СПОРТ" Прикачени файлове

от Администратор
79442024-02-27 10:29
Последно мнение от Администратор

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Устройство на територията“

от Администратор
39812024-02-26 13:56
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" Прикачени файлове

от Администратор
92542024-02-26 13:55
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до инвестиционно предложение за „Изграждане на обект „Административна сграда на ГПУ Гоце Делчев – РДГП Смолян“ в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3252 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, с Въз Прикачени файлове

от Администратор
24912024-02-22 08:45
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА КОНТРОЛЬОР НА ОБЩИНСКО ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
38812024-02-19 11:35
Последно мнение от Администратор

Списък на допуснатите кандидати до защита на концепцията за стратегическо управление на дирекция „Устройство на територията“

от Администратор
57212024-02-16 17:09
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар с обем 500 куб.м. в поземлен имот с идентификатор 07003.105.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
25812024-02-15 11:18
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОР"

от Администратор
45212024-02-15 10:42
Последно мнение от Администратор

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛОЩАДКА "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" С.ДОБРОТИНО Прикачени файлове

от Администратор
24212024-02-13 14:44
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-06/2024 г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА Прикачени файлове

от Администратор
24212024-02-13 14:31
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-03/2024 г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА Прикачени файлове

от Администратор
21212024-02-13 14:29
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-02/2024 г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА Прикачени файлове

от Администратор
23212024-02-13 14:27
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
1 04882024-02-12 10:04
Последно мнение от Администратор

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОЗСДКС"

от Администратор
36712024-02-08 14:03
Последно мнение от Администратор

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

от Администратор
35912024-02-07 15:46
Последно мнение от Администратор

Съобщение за провеждане на конкурса за длъжността Директор дирекция „Устройство на територията“

от Администратор
35612024-02-02 15:11
Последно мнение от Администратор

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА И СПОРТ"

от Администратор
47112024-01-31 17:08
Последно мнение от Администратор

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

от Администратор
46512024-01-31 16:55
Последно мнение от Администратор

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

от Администратор
52212024-01-31 16:46
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ" ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
52312024-01-19 15:58
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
42112023-12-22 11:18
Последно мнение от Администратор

Осигуряване на обществен достъп до информацията по Приложение №2 за инвестиционно предложение Прикачени файлове

от Администратор
32712023-12-06 13:46
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД –ЕО-103/2023г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Прикачени файлове

от Администратор
33012023-12-06 13:43
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение относно публично обявяване на заявление с вх.№ РР-07-31/04.10.2022г., коригирано с вх. № РР-07-31(4)/15.11.2023г. от директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, за откриване на процедура за издаване на разрешително за Прикачени файлове

от Администратор
31412023-12-05 10:08
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар с обем 500 куб.м. в поземлен имот с идентификатор 07003.105.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград за водоснабдява Прикачени файлове

от Администратор
30812023-12-04 16:11
Последно мнение от Администратор