Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРИМА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД-БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
54912022-03-01 16:11
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра (мобилно съоръжение) с дневен капацитет 800 литра мляко в съществуваща стопанска постройка, находяща се в УПИ IX, кв.63 по плана на с. Мосомище Прикачени файлове

от Администратор
58012022-02-22 16:28
Последно мнение от Администратор

Одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначение на земеделски имот с №17395.107.3, местност „Мочура“

от Администратор
59212022-02-18 16:17
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
69312022-02-15 07:57
Последно мнение от Администратор

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ В СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
73712022-01-07 13:50
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-43/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Прикачени файлове

от Администратор
66212022-01-04 15:19
Последно мнение от Администратор

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
70112021-12-23 16:40
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „Директор" на общинска детска градина „Щастливо детство“ в с. Корница, община Гоце Делчев; „Директор“ на общинска детска градина „Мечта“ в с. Лъжница, община Гоце Делчев; „Директор“ на общинска детска градина „Зв Прикачени файлове

от Администратор
1 09222021-12-15 16:34
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
72012021-12-14 10:44
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-426/06.12.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
74112021-12-07 15:33
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата – 1“ в землището на с. Мосомище, община Гоце Делчев.“ с Възложител: „РИД“ ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
72512021-11-29 14:46
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-414(1)/24.11.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект за инвестиционно предложение за из Прикачени файлове

от Администратор
74112021-11-26 16:38
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-414/24.11.2021г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект за инвестиционно предложение за изгра Прикачени файлове

от Администратор
69512021-11-26 16:36
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-404/22.11.2021г. с Възложител: "Пирин Ват" ООД Прикачени файлове

от Администратор
73912021-11-23 16:30
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация по Приложение № 2 за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45 в местност, с Възложител: Интерпред Партнер АД Прикачени файлове

от Администратор
75912021-11-23 16:27
Последно мнение от Администратор

НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА НАЕМАТ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА Прикачени файлове

от Администратор
73712021-11-23 16:15
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
86212021-11-18 09:49
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ИВАН СКЕНДЕРОВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
95312021-11-18 09:43
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.102, местност Топавица, село Корница Прикачени файлове

от Администратор
72412021-11-12 14:06
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължени

от Администратор
73712021-11-08 15:02
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕД № РД-07-218 от 04.11.2021 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
77112021-11-08 14:42
Последно мнение от Администратор

Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Прикачени файлове

от Администратор
73512021-11-04 10:10
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на Прикачени файлове

от Администратор
73512021-11-02 16:04
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
1 08332021-10-19 15:45
Последно мнение от Администратор

ЗАПОВЕДИ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.БЛАГОЕВГРАД Прикачени файлове

от Администратор
73812021-10-18 08:33
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно“ в имот с идентификатор 44416.2.219, с.Лъжница, местнос Прикачени файлове

от Администратор
74712021-10-14 15:24
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча, с Възложител: „АГМ - Милев“ ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
75012021-10-13 16:15
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
81112021-10-13 14:42
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "ЕКОЛОГИЯ"

от Администратор
85912021-10-12 10:31
Последно мнение от Администратор

Осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45, местност „Горила“ с Възложител: „Интерпред партнер“ АД Прикачени файлове

от Администратор
77212021-10-05 16:07
Последно мнение от Администратор