Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Обществен достъп до обобщена справка по чл. 29, ал.1 от наредбата за ЕО за съответствието на Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
7112024-05-02 15:01
Последно мнение от Администратор

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за разпределение на пасища, мери и ливади Прикачени файлове

от Администратор
7512024-04-30 11:24
Последно мнение от Администратор

Решение № БД-ЕО-18/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка“ с Възложител: община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
6712024-04-26 14:37
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39 по КККР на с. Баничан Прикачени файлове

от Администратор
7312024-04-26 10:47
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЧКА" В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
21312024-04-25 09:09
Последно мнение от Администратор

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "Главен счетоводител" в Общинска администрация-Гоце Делчев.

от Администратор
16112024-04-24 09:10
Последно мнение от Администратор

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

от Администратор
14512024-04-22 10:22
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до информацията относно проект „Монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци и промени в количествата и вида на приеманите, третираните и образуваните на площадката отпадъци“ на Клетка №4 за с Прикачени файлове

от Администратор
9412024-04-19 12:04
Последно мнение от Администратор

Решение №БД-ЕО-15/2024 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, свързано с преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев за Прикачени файлове

от Администратор
8412024-04-18 16:23
Последно мнение от Администратор

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

от Администратор
23712024-04-12 16:11
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" Прикачени файлове

от Администратор
29122024-04-12 16:10
Последно мнение от Администратор

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА МБАЛ „ИВАН СКЕНДЕРОВ" ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
14812024-04-03 16:35
Последно мнение от Администратор

Списъци на кандидатите, отговарящи на изискванията на Наредба №22 от 19.09.2019 г. за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
74332024-03-29 08:35
Последно мнение от Администратор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2023 Г. Прикачени файлове

от Администратор
20912024-03-25 13:27
Последно мнение от Администратор

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА КЛЕТКА 1 КЪМ РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НО ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Прикачени файлове

от Администратор
15012024-03-19 09:17
Последно мнение от Администратор

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "Главен счетоводител" в Общинска администрация-Гоце Делчев.

от Администратор
40712024-02-28 11:42
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" Прикачени файлове

от Администратор
75842024-02-28 11:41
Последно мнение от Администратор

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "Началник отдел "Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт"

от Администратор
29412024-02-27 10:48
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА И СПОРТ" Прикачени файлове

от Администратор
72942024-02-27 10:29
Последно мнение от Администратор

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Устройство на територията“

от Администратор
35012024-02-26 13:56
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" Прикачени файлове

от Администратор
84342024-02-26 13:55
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до инвестиционно предложение за „Изграждане на обект „Административна сграда на ГПУ Гоце Делчев – РДГП Смолян“ в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3252 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, с Въз Прикачени файлове

от Администратор
21412024-02-22 08:45
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА КОНТРОЛЬОР НА ОБЩИНСКО ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
33612024-02-19 11:35
Последно мнение от Администратор

Списък на допуснатите кандидати до защита на концепцията за стратегическо управление на дирекция „Устройство на територията“

от Администратор
50012024-02-16 17:09
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар с обем 500 куб.м. в поземлен имот с идентификатор 07003.105.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград Прикачени файлове

от Администратор
22112024-02-15 11:18
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОР"

от Администратор
38912024-02-15 10:42
Последно мнение от Администратор

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛОЩАДКА "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" С.ДОБРОТИНО Прикачени файлове

от Администратор
20212024-02-13 14:44
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-06/2024 г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА Прикачени файлове

от Администратор
21312024-02-13 14:31
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-03/2024 г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА Прикачени файлове

от Администратор
18312024-02-13 14:29
Последно мнение от Администратор

РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-02/2024 г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА Прикачени файлове

от Администратор
20212024-02-13 14:27
Последно мнение от Администратор