Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 20.05.2024г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. „ФУУДАРТ“ООД, изготвен АУЗД № 758/06.07.2023г.;
2. „ВАДИ КОРПОРЕЙШЪН“ООД , изготвен АУЗД №760/07.07.2023г.;
3. „ПЕНЕЛОПЕ 1“ ЕООД, изготвен АУЗД № 764/07.07.2023г.;
4. „КАКОУЛИДИС АУНИНГС“ЕООД , изготвен АУЗД№ 768/07.07.2023г.;
5. „АСТЕРАС СИСТЕМ „ЕООД , изготвен АУЗД№ 783/11.07.2023г.;
6. „С-СЕРВИСИС“ООД , изготвен АУЗД № 784/11.07.2023г.;
7. „ХЕЛАС ПАРТС“ЕООД , изготвени АУЗД № 785,786/12.07.2023г.;
8. „ТРАНС СИСТЕМ-ГЕ“ЕООД , изготвен АУЗД № 787/12.07.2023г.;
9. „ГЕОАГРО“ЕООД , изготвен АУЗД № 788/12.07.2023г.;
10. ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕКТАШЕВ , изготвен АУЗД № 792/12.07.2023г.;
11.ИВАН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ , изготвен АУЗД № 795/12.07.2023г.;
12. "ЕТ„ВАРОВИК БОРИС МАЛИНОВ“, изготвени АУЗД № 801,802,803/12.07.2023г.;
13. „ИВАНЕК -43“ЕООД , изготвени АУЗД № 805,806,807,808/12.07.2023г.;
14. „НИА 2011“ЕООД, изготвен АУЗД № 804/12.07.2023г.
15. „НАТУРА ИП “ЕООД, изготвен АУЗД № 812/13.07.2023г.;
16. „АРИСТО А ДЖ“ЕООД, изготвен АУЗД № 813/13.07.2023г.
17.“ГМД-90,ГЕРАКСИЕВ И С-ИЕ“, изготвен АУЗД № 814/13.07.2023г.
18.“ ЕЛЕСТО“ ЕООД, изготвен АУЗД № 815/13.07.2023г.
19. „ПАЙНУУД“ООД , изготвени АУЗД № 818/13.07.2023г.
20. „ВГ 2-ГРУП“ООД, изготвен АУЗД № 819/13.07.2023г.
21. ЕТ„ТОДОР МЕШЕНЛИЕВ -ТОМЕШ“ , изготвен АУЗД № 829/13.07.2023г.
22. „ИС ТРАНСПОРТ „ЕООД , изготвен АУЗД № 830,831/13.07.2023г.
23. „ИЗОПЛАСТ –ЖОРО“ЕООД, изготвен АУЗД № 839/14.07.2023г.
24. „ЕРГО ЕНЕРДЖИ „ЕООД , изготвен АУЗД № 840/14.07.2023г.
25. „ИКАРОС 89“ЕООД, изготвени АУЗД № 841,842/14.07.2023г.
26. „ЛА ЕНЕРЖИ“ООД , изготвен АУЗД № 844/14.07.2023г.
27. „ХХХЛ „ООД, изготвен АУЗД № 845/14.07.2023г.
28. „САИМ-2018“ЕООД , изготвен АУЗД № 846/14.07.2023г.
29. „ХРИСО СПИРИ“ООД , изготвен АУЗД № 847/14.07.2023г.
30. „ФОРМ ДРИЙМС“ЕООД , изготвен АУЗД № 848/14.07.2023г.Съобщението е поставено на: 20.05.2024г.

Подписи: 1. Петър Гемеджиев - Специалист МДТ……….
/име и длъжност/

2. Лидия Славеева Манова - Специалист МДТ…….
/име и длъжност/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.