Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за разпределение на пасища, мери и ливади

Публикувано от Администратор 
На основание чл.37и, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.
Настоящият протокол може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от публикуването му пред Районен съд гр. Гоце Делчев. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади.pdf (500.9 KB)
отвори | свали - Приложение №1.pdf (44.6 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.