Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на клетка №1 към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местността Мокра поляна

Публикувано от Администратор 
Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда Община Гоце Делчев, в качеството си на възложител обявява достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) и възможност за изразяване на становища от заинтересованите лица и приемане на предложения относно инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на клетка №1 към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местността Мокра поляна по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Предложенията и становищата по инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Общинска администрация – Гоце Делчев, в кметство с. Добротино, община Гоце Делчев и на e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg в срок до 17.00 часа на 06.06.2024г.Последна редакция от 2024-05-22 11:52.
Прикачени файлове:
отвори | свали - inf po Prilojenie 2_OVOS - final - 21.05.2024 - rekultivacia.pdf (335.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.