Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39 по КККР на с. Баничан

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39 по КККР на с. Баничана, община Гоце делчев, област Благоевград с цел напояване на ягодови насаждения в имота“ с Възложител: Сане Ибрахим Грошар
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39 по КККР на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел напояване на ягодови насаждения в имота“ с Възложител: Сане Ибрахим Грошар
Прикачени файлове:
отвори | свали - Приложение 2 .pdf (1021.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.