Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма за екстензивно отглеждане на 80 броя млечни крави в поземлен имот с идентификатор 49432.3.14 (образуван от имоти № 003008, 003009 и 003010) по одобрените КК и КР на Прикачени файлове

от Администратор
51312020-07-29 13:06
Последно мнение от Администратор

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ "ОБЩ РАБОТНИК" Прикачени файлове

от Администратор
58112020-07-15 11:53
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Смяна на предназначението на Клетка 3 за строителни отпадъци и превръщането и в клетка за битови отпадъци. Обособяване на нова клетка за строителни отпадъци в съществуващ имот № 004043, ЕКАТ Прикачени файлове

от Администратор
54512020-07-10 10:54
Последно мнение от Администратор

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
55012020-07-06 10:37
Последно мнение от Администратор

МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА БЕЗПЛАТНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ СЕ ОРГАНИЗИРА В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА 07 ЮЛИ 2020 Г. Прикачени файлове

от Администратор
56012020-07-03 10:50
Последно мнение от Администратор

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

от Администратор
61012020-07-01 08:24
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

от Администратор
2 53712020-06-26 11:26
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до изготвена справка, съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО и във връзка с условията, посочени в Решение № БД-05-ЕО/2020 г., за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на О Прикачени файлове

от Администратор
59912020-06-17 14:03
Последно мнение от Администратор

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
85312020-06-16 16:26
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения- 20.05.2020 г.

от Администратор
73012020-05-20 16:31
Последно мнение от Администратор

Подбор на кандидат-потребители за ползване на услуги по домовете във връзка с предпазване на уязвими лица сред жителите на община Гоце Делчев от последиците от COVID 19. Прикачени файлове

от Администратор
75912020-04-24 21:01
Последно мнение от Администратор

Подбор на кандидати за длъжност „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ – 16 щатни броя. Прикачени файлове

от Администратор
85112020-04-14 16:21
Последно мнение от Администратор

Публично обявяване на Решение № БД-05-ЕО/2020 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Гоце Делчев за периода 2019 – 2022 година.“ Прикачени файлове

от Администратор
76312020-04-06 13:18
Последно мнение от Администратор

Oбществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добавяне на код на отпадък 07 02 99 – отпадъци, неупоменати другаде, за третиране на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.209 Прикачени файлове

от Администратор
67612020-03-19 11:47
Последно мнение от Администратор

Прессъобщение от "ЧЕЗ Електро България" АД, свързано със срока за заплащане на сметките за ток на битови клиенти на Дружеството.

от Администратор
69912020-03-17 16:26
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна на инвестиционните намерения за преотреден имот – ПИ №114011, местност „Долна шипка“, землище на с. Мосомище. Прикачени файлове

от Администратор
69612020-03-12 14:37
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Закупуване на система за претегляне и опаковане на боровинки MHZ-15“ с Възложител: "КООП-1" ЕООД Прикачени файлове

от Администратор
70712020-03-11 16:59
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него - приемно - предавателна станция №2134, находяща се в поземлен имот горска територия Прикачени файлове

от Администратор
67912020-02-26 14:17
Последно мнение от Администратор

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

от Администратор
76812020-02-26 11:17
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 24.02.2020 г.

от Администратор
77112020-02-24 15:52
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 21.02.2020 г.

от Администратор
76612020-02-21 11:19
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 19.02.2020 г.

от Администратор
70012020-02-19 10:45
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 17.02.2020 г.

от Администратор
74312020-02-17 17:06
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 14.02.2020 г.

от Администратор
69312020-02-14 15:09
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 12.02.2020 г.

от Администратор
73012020-02-12 11:30
Последно мнение от Администратор

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения- 11.02.2020 г.

от Администратор
77612020-02-12 11:27
Последно мнение от Администратор

Подбор на кандидати за длъжност „общ работник“ Прикачени файлове

от Администратор
73312020-02-07 13:47
Последно мнение от Администратор

Подбор на кандидат потребители за ползване на почасови услуги за социално включване или в домашна среда - „личен асистент“. Прикачени файлове

от Администратор
74612020-01-03 12:55
Последно мнение от Администратор

Подбор на персонал за длъжност „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ Прикачени файлове

от Администратор
78512020-01-03 12:53
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ с Възложител: Никола Георгиев Попов Прикачени файлове

от Администратор
74812020-01-03 10:22
Последно мнение от Администратор