Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Съобщения

Съобщения от община Гоце Делчев 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

Провеждане на среща между между представители на Дирекция „НП Пирин“ и кандидат-ползватели на пасища в парка. Прикачени файлове

от Администратор
64312023-03-23 11:38
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

от Администратор
60412023-03-23 10:49
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-06/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 38666.47.11 Прикачени файлове

от Администратор
60512023-03-16 11:59
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-06/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19 Прикачени файлове

от Администратор
58612023-03-16 11:58
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-27/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РУСО) Гоце Делчев, за общините Гоце Д Прикачени файлове

от Администратор
57712023-03-16 11:57
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-20/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 07003.108.303, местност Арнаутско върш Прикачени файлове

от Администратор
57812023-03-14 11:02
Последно мнение от Администратор

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТЕН ДОСТАВЧИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" Прикачени файлове

от Администратор
61712023-03-06 11:29
Последно мнение от Администратор

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
64612023-02-23 16:41
Последно мнение от Администратор

Осигуряване на обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица и предприятие за добив и обработка на месо в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност "Хайрянето" с. Прикачени файлове

от Администратор
70012023-02-17 09:28
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение за „„Изграждане на ветроенергиен парк „Ореляк 1“ в поземлени имоти с идентификатори 21680.22.1047, 21680.22.1048, 21680.22.1046, 21680.22.1045, 21680.22.1044, 21680.22.1044, 21680.22.1043,21680.22.1042, 21680.11.10 Прикачени файлове

от Администратор
63812023-02-13 14:47
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40м. в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39, местност Тумбите, с. Баничан, с Възложител: ЗП „Сане Ибраим Грошар“ Прикачени файлове

от Администратор
64712023-02-13 13:45
Последно мнение от Администратор

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ГРИЖА В ДОМА) Прикачени файлове

от Администратор
72812023-02-08 08:25
Последно мнение от Администратор

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" Прикачени файлове

от Администратор
1 13112023-02-06 14:39
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
81912022-12-23 15:26
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

от Администратор
78712022-12-22 11:02
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР КЪМ НЕЯ Прикачени файлове

от Администратор
70712022-12-15 11:10
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37Ж, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Прикачени файлове

от Администратор
71912022-12-09 11:20
Последно мнение от Администратор

Конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението на следните социални услуги: социална услуга за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” - информиране и консултиране, общностна работа, застъпничество и посредничество, под Прикачени файлове

от Администратор
76212022-12-07 13:47
Последно мнение от Администратор

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица и предприятие за добив и преработка на меса в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето Прикачени файлове

от Администратор
76812022-11-28 14:35
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-13-3/11.05.2022г., коригирано с вх. № РР-13-3(3)/22.07.2022г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект ре Прикачени файлове

от Администратор
74112022-11-28 12:04
Последно мнение от Администратор

Заповед № РД-07-202/01.11.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград, за землищата на с. Корница, с. Мосомище и гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, област Благоевград. Прикачени файлове

от Администратор
83412022-11-08 12:31
Последно мнение от Администратор

Подбор на персонал по проект BG05M9ОP001-2.056-0013-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“ Прикачени файлове

от Администратор
1 28722022-11-03 15:29
Последно мнение от Администратор

Обявление за насрочено заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за провеждане на процедура за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 година.

от Администратор
75712022-11-03 10:42
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: за „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инстала Прикачени файлове

от Администратор
82512022-10-10 15:48
Последно мнение от Администратор

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на Прикачени файлове

от Администратор
86312022-10-10 15:44
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Прикачени файлове

от Администратор
98812022-09-20 16:06
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД Прикачени файлове

от Администратор
97012022-09-20 15:46
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

от Администратор
99512022-09-12 11:03
Последно мнение от Администратор

Заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев

от Администратор
89512022-08-29 16:20
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА ДО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.64.10 И 17395.64.12 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
1 13312022-08-05 16:19
Последно мнение от Администратор