Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Уведомление до инвестиционно предложение „Изграждане на НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ - тръбен кладенец с дълбочина до 50 м. в Имот № 17395.501.3353, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, ЕКАТТЕ 17395 за напояване на зелени площи – други ц

Публикувано от Администратор 
Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда Община Гоце Делчев, в качеството си на възложител, обявява достъп до информацията по Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г. посл. изм. бр. 62 от 2022 г.) и възможност за изразяване на становища от заинтересованите лица и приемане на предложения относно инвестиционно предложение „Изграждане на НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ - тръбен кладенец с дълбочина до 50 м. в Имот № 17395.501.3353, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, ЕКАТТЕ 17395 за напояване на зелени площи – други цели, по ЗРП на гр. Гоце Делчев“.

Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Общинска администрация – Гоце Делчев и на e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg.
Прикачени файлове:
отвори | свали - RIOSV_Yvedomlenie УПИ-3353.pdf (709.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.