Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 22.12.2023г., Лидия Манова – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:


1. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ, изготвен АУЗД № 357/13.03.2023г.;
2. ЮРИ НИКОЛАЕВ ШАБАНОВ, изготвени АУЗД №359/13.03.2023г.;
3. ГЮЛЕЗАРА СЮЛЕЙМАНОВА БЕКИРОВА, изготвен АУЗД № 374/14.03.2023г.;
4. ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА САРАНДЕВА, изготвени АУЗД№ 375/14.03.2023г.;
5. ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА, изготвени АУЗД№ 408/16.03.2023г.;
6.КРИСТИНА ЕМИЛОВА КАНТАРДЖИЕВА, изготвени АУЗД № 415/23.03.2023г.;
7. ПАВЛИНА РАШКОВА БЕКТАША, изготвен АУЗД № 425/24.03.2023г.;
8. ВАЛЕРИ ИЛИЕВ КАРАИЛИЕВ, изготвен АУЗД № 427/24.03.2023г.;
9. НИКОЛАЙ АНДОНОВ ЛАЗАРОВ, изготвени АУЗД № 437/27.03.2023г.;
10. ИЛИНКА ПЛАМЕНОВА ЧЕРВЕНКОВА, изготвен АУЗД № 449/27.03.2023г.;
11.АЙРИНА ОРЛИНОВА КЕХАЙОВА, изготвен АУЗД № 481/29.03.2023г.;
12. ДИМИТЪР БОРИСОВ ПЕЛТЕКОВ, изготвен АУЗД № 485, 486/29.03.2023г.;
13. РОСЕН ИВАНОВ КУЮМДЖИЕВ, изготвен АУЗД № 492/30.03.2023г.;
14. СУНАЙ АРСЕНИЕВ МУТИЕВ, изготвен АУЗД № 493/30.03.2023г.
15. ТОМА ТОДОРОВ МУТАФЧИЕВ, изготвен АУЗД № 511/31.03.2023г.;
16. КРАСИМИР СТОЯНОВ РЯШЕВ, изготвени АУЗД № 529, 530/13.04.2023г.
17. ПЕТЪР АСЕНОВ ГЪНДЕВ, изготвен АУЗД № 555/19.06.2023г.
18. АНГЕЛ ИВАНОВ ТОШЕВ, изготвен АУЗД № 561/19.06.2023г.
19. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗЪРБОВ, изготвени АУЗД № 575, 576/20.06.2023г.
20. ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГАЙДЕВ, изготвен АУЗД № 581, 582/20.06.2023г.
21. ВАСИЛ КЪДРЕВ ЛИЛОВ, изготвен АУЗД № 587/20.06.2023г.
22. ГЕОРГИ ВЛАДКОВ КРЪНЧЕВ, изготвен АУЗД № 597/21.06.2023г.
23. НЕДЖМИ РЕДЖЕПИ, изготвен АУЗД № 606/21.06.2023г.
24. ПАВЕЛ НИКОЛОВ ЯЧКОВ, изготвен АУЗД № 617,618/21.06.2023г.
25. ЙОЗЕФ ПЕТЕР АЛЕКСАНДЕР, изготвен АУЗД № 641/23.06.2023г.
26. КАТЕРИНА ИЛИЕВА ДОКУЗОВА, изготвен АУЗД № 653/26.06.2023г.
27. СТОЙЧО АТАНАСОВ СЕКУЛОВ, изготвен АУЗД № 662, 663/27.06.2023г.
28. БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ПАНЕВ, изготвен АУЗД № 677/27.06.2023г.
29. ПИМЕН ДИМИТРОВ КОКУДЕВ, изготвен АУЗД № 678/27.06.2023г.
30. СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ, изготвен АУЗД № 679, 680/27.06.2023г.
Съобщението е поставено на: 22.12.2023г.

Подписи: 1. Петър Гемеджиев - Специалист МДТ……….
/име и длъжност/

2. Лидия Славеева Манова - Специалист МДТ…….
/име и длъжност/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.