Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до Решение № БД –ЕО-103/2023г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми( Наредбата за ЕО ), Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до Решение № БД –ЕО-103/2023г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.4.19 по одобрените КК и КР на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона –„Смф“ и за имот с идентификатор 49432.23.47 по по одобрените КК и КР на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна зона с малкоетажно застрояване-„Жм“
Прикачени файлове:
отвори | свали - reshenie 103.pdf (492.3 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.