Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

Публикувано от Администратор 
С П И СЪ К

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“, Общинска администрация - гр. Гоце Делчев1. Васка Тодорова Бухлева;
2. Ваня Илиева Кюлева;
3. Марияна Венкова Сеизова;

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 08.02.2024 година от 09.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.2 зала „Общински съвет“;
Интервю с допуснатите кандидати след провеждане на теста ще се проведе в същия ден от 11:00 часа в същата зала.
Допуснатите кандидати до интервю ще бъдат уведомени на място в 10:30 часа.С П И СЪ К

на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Главен счетоводител” в Общинска администрация - гр. Гоце ДелчевИме, презиме и фамилия: Нели Иванова Балабанова-Кандева

Основания за недопускане:
Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността посочени в чл.18 от Закона за счетоводството. Същият е придобил образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Бизнес администрация“, но не притежава 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;Йорданка Ендрева /п./
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.