Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до инвестиционно предложение за „Изграждане на обект „Административна сграда на ГПУ Гоце Делчев – РДГП Смолян“ в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3252 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, с Въз

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003 г., изм. и доп.), Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до инвестиционно предложение за „Изграждане на обект „Административна сграда на ГПУ Гоце Делчев – РДГП Смолян“ в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3252 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, с Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, гр.София, бул. Княгиня Мария Луиза № 46, ЕИК 129010125.

Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45824022209560.pdf (227.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.