Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА И СПОРТ"

Публикувано от Администратор 
С П И СЪ К


на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността “Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев1. Михаела Георгиева Даскалова
2. Костадин Красимиров Харисков


Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 09.02.2024 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2, зала партерен етаж.
Интервю с допуснатите кандидати след провеждане на теста ще се проведе в същия ден от 11:30 часа в същата зала.
Допуснатите кандидати до интервю ще бъдат уведомени на място в 11:00 часа.


С П И СЪ К

на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността “ Началник отдел “Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт ” в Общинска администрация - гр. Гоце Делчев

Име, презиме и фамилия: Янка Петрова Николова

Основания за недопускане:
Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността посочени в т.201 на Класификатора на длъжностите в администрацията. Същият няма 3 години професионален опит, нито притежава ранг III младши. Кандидатът има общ трудов стаж над 14 години в областите – обслужване на клиенти, консултиране и продажбен процес, обслужване на населението към общинска администрация – гр. Гоце Делчев. От представените документи е видно, че кандидатът има 5 месеца стаж в сферата на образованието и по-конкретно професионално направление „учител по български език и литература“, което е недостатъчно за покриване на изискването за минимално необходимият професионален опит от 3 години.


САИД ИБРОШ /п./
Председател на конкурсната комисия
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.