Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ВЛ 110 kV от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60., местност Бааларда, с. Блатска

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм и доп ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ВЛ 110 kV от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60., местност Бааларда по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград. до подстанция „Гоце Делчев“ в поземлен имот с идентификатор 05606.35.83., местност Капсии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, преминаващ през землищата на с. Блатска, гр. Хаджидимово, с. Мосомище, гр. Гоце Делчев и с. Борово“ с Възложител: ЗП „НИКАН АГРО “.ЕООД считано от 28.09.2023 год.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.Последна редакция от 2023-09-28 16:12.
Прикачени файлове:
отвори | свали - pup-pp-trase-10_(1).pdf (4.75 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.