Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до съобщение относно публично обявяване на заявление с вх.№ РР-07-31/04.10.2022г., коригирано с вх. № РР-07-31(4)/15.11.2023г. от директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, за откриване на процедура за издаване на разрешително за

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 62а, ал.3 от Закона за водите, Община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до съобщение относно публично обявяване на заявление с вх.№ РР-07-31/04.10.2022г., коригирано с вх. № РР-07-31(4)/15.11.2023г. от директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.“.
Всички заинтересовани лица в предвидения 14-дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да възразят срещу издаването на разрешителното или внесат предложения с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Възраженията и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"–гр. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.Последна редакция от 2023-12-05 10:09.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Съобщение БДЗБР-Благоевград.pdf (312.3 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.