Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар с обем 500 куб.м. в поземлен имот с идентификатор 07003.105.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм. и доп. ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар с обем 500 куб. м. в поземлен имот с идентификатор 07003.105.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград за водоснабдяване на с. Буково, община Гоце Делчев“ с Възложител: община Гоце Делчев.Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.Последна редакция от 2024-02-15 11:20.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Prilozhenie2.pdf (705.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.