Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Актове по ЗУТ

Актове по Закона за устройство на територията 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИЯ К.ИЛИЕВА, С АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К.СВЕТА ТРОИЦА № 307, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.67

от Администратор
69312022-10-17 13:51
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР В.ПОЛИМЕРОВ, С АДРЕС ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ.ДРАМА № 51

от Администратор
72212022-10-17 13:50
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛОРА К.КРЪСТИЛОВА, С АДРЕС ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ДРАМА № 20, ВХ.А, ЕТ.3, АП.1

от Администратор
72412022-10-17 13:48
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛЮБКА А.КРЪСТИЛОВА, С АДРЕС ГР.СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА БЛ.24, ВХ.Д, ЕТ., АП.90, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

от Администратор
72912022-10-17 13:47
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕМИЛИЯ К.СЕИЗОВА, С АДРЕС ГР.СОФИЯ, Ж.К.ДРУЖБА № 115, ВХ.В, ЕТ.1, АП.48

от Администратор
70612022-10-17 13:46
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН К.КРЪСТИЛОВ, С АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА БЛ.24, ВХ.Д, ЕТ.6, АП.90, ОБЩИНА СТОЛИЧНА

от Администратор
69212022-10-17 13:44
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКОЕЛА П. ИЛИЕВА, С АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА № 261, ВХ.А, ЕТ.4, АП.12

от Администратор
1 04112022-04-14 11:05
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО АСПАРУХ СЛАВЧЕВ, С АДРЕС С.КАПАТОВО, УЛ.СОЛУН № 16, ОБЩИНА ПЕТРИЧ

от Администратор
1 05212022-03-29 11:36
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН СИРМИН, ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ.ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ № 8

от Администратор
1 12712022-03-08 10:02
Последно мнение от Администратор

Одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначение на земеделски имот с №17395.107.3, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев за „цех за преработка на камъни, склад, офиси и гаражи" Прикачени файлове

от Администратор
1 13612022-02-18 10:22
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО АННА ЗЪРНЕВА С АДРЕС ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ.ТПОЛКОВНИК БОРИС ДРАНГОВ № 36

от Администратор
1 21912022-02-01 14:34
Последно мнение от Администратор

ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 17395.107.4, МЕСТНОСТ “МОЧУРА” Прикачени файлове

от Администратор
1 27212022-01-14 16:10
Последно мнение от Администратор

ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 17395.104.33, МЕСТНОСТ “МОЧУРА” Прикачени файлове

от Администратор
1 18612022-01-14 16:02
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЛИЯ БОШНАКОВ С АДРЕС ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ № 6 Прикачени файлове

от Администратор
1 31312022-01-06 11:56
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТОДОР БОШНАКОВ С АДРЕС ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ № 6 Прикачени файлове

от Администратор
1 21512022-01-06 11:53
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНГЕЛ ТЮХКОВ С АДРЕС ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 29, ВХ.Ж, ЕТ.5, АП.13 Прикачени файлове

от Администратор
1 96132021-06-01 09:18
Последно мнение от Администратор

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ОБЕКТ„ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА „КАБЕЛ АКТИВ“ ООД Прикачени файлове

от Администратор
1 82112020-12-21 08:45
Последно мнение от Администратор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 62а, ал.3, т. 2 от Закона за устройство на територията

от Администратор
1 92612020-10-20 15:44
Последно мнение от Администратор

КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ.181, АЛ.2 ОТ ЗУТ Прикачени файлове

от Администратор
2 08612020-09-24 14:31
Последно мнение от Администратор

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
2 52912020-06-16 16:27
Последно мнение от Администратор

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на проектен транспортен достъп

от Администратор
2 43112019-12-12 16:47
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН БОЖИДАРОВ ПРОКОПОВ, С АДРЕС ГР.СОФИЯ, Р-Н ПОДУЯНЕ

от Администратор
2 36212019-11-21 14:20
Последно мнение от Администратор

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно кабелно електрозахранване НН на „Сграда за търговия“ в УПИ I-3119, ПИ 17395.501.3119, кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев“ с тр

от Администратор
2 29212019-11-19 14:34
Последно мнение от Администратор

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (подземна кабелна линия – ниско напрежение) извън границите на урбанизираната територия за обезпечаване на съоръжение тип ЖР кула, находящо се в ПИ с иденти

от Администратор
2 24912019-11-19 14:33
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПАСКОВА С АДРЕС ГР.СОФИЯ

от Администратор
2 87212019-03-20 09:50
Последно мнение от Администратор