Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Гоце Делчев : Актове по ЗУТ

Актове по Закона за устройство на територията 
ТемаПрегледиМненияПоследно мнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 62а, ал.3, т. 2 от Закона за устройство на територията

от Администратор
3712020-10-20 15:44
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНГЕЛ ТЮХКОВ С АДРЕС ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 29, ВХ.Ж, ЕТ.5, АП.13 Прикачени файлове

от Администратор
5612020-10-15 09:32
Последно мнение от Администратор

КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ.181, АЛ.2 ОТ ЗУТ Прикачени файлове

от Администратор
8112020-09-24 14:31
Последно мнение от Администратор

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от Администратор
32712020-06-16 16:27
Последно мнение от Администратор

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на проектен транспортен достъп

от Администратор
43612019-12-12 16:47
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН БОЖИДАРОВ ПРОКОПОВ, С АДРЕС ГР.СОФИЯ, Р-Н ПОДУЯНЕ

от Администратор
50412019-11-21 14:20
Последно мнение от Администратор

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно кабелно електрозахранване НН на „Сграда за търговия“ в УПИ I-3119, ПИ 17395.501.3119, кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев“ с тр

от Администратор
42812019-11-19 14:34
Последно мнение от Администратор

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (подземна кабелна линия – ниско напрежение) извън границите на урбанизираната територия за обезпечаване на съоръжение тип ЖР кула, находящо се в ПИ с иденти

от Администратор
41312019-11-19 14:33
Последно мнение от Администратор

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПАСКОВА С АДРЕС ГР.СОФИЯ

от Администратор
67612019-03-20 09:50
Последно мнение от Администратор

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване НН на „Цех за обработка на естествен камък“ в УПИ I, ПИ 027022, м. Балтовици, землище на с. Борово

от Администратор
71412018-12-12 11:25
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 17395.501.842 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 39812017-12-01 13:22
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с №17395.137.41, местност “Заемджиков чифлик /Мочура” Прикачени файлове

от Администратор
1 89212017-12-01 13:21
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 17395.501.6606 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 20212017-12-01 13:15
Последно мнение от Администратор

Oдобрен проект за ПУП-ПР, с който УПИ XXVII-457 от кв.271 по плана на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 23012017-12-01 13:12
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с №025103, местност “Шейновото”, землището на с. Борово Прикачени файлове

от Администратор
1 39212017-12-01 13:10
Последно мнение от Администратор

Одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I-2480 от кв. 101, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 22012017-12-01 09:53
Последно мнение от Администратор

Подробен устройствен план – план за застрояване, с който УПИ VII-842 от кв.136 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев се отрежда за „дентална клиника“ Прикачени файлове

от Администратор
1 22312017-11-02 11:05
Последно мнение от Администратор

Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план, с който се предвижда надстрояване на съществуващото 2МЖ в УПИ VI-1732 от кв.34 по плана на гр. Гоце Делчев Прикачени файлове

от Администратор
1 59312017-08-30 10:30
Последно мнение от Администратор

Подробен устройствен план – план за регулация, с който се предвижда изменение на уличната регулация по улица с о.т.142-о.т.171-о.т.140 от кв.44 по плана на с. Брезница Прикачени файлове

от Администратор
1 53612017-07-14 17:15
Последно мнение от Администратор

ПOДPOБEH УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ОТНОСНО УПИ I-2804 от кв.1351 ПО ПЛАНА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Прикачени файлове

от Администратор
1 43012017-07-14 16:08
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 031057, местност „Пенковото”, землище на с. Борово

от Администратор
2 72312016-07-22 09:42
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 007060, местност „Лъката”, землище на с. Господинци

от Администратор
2 60112016-07-22 09:41
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 070010, местност „Горна голяма нива”, землище на с. Мусомища

от Администратор
2 63912016-07-22 09:40
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 119004, местност „Мочура”, землище на гр.Гоце Делчев

от Администратор
2 77512016-07-22 09:39
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 114011, местност „Долна шипка”, землище на с. Мусомища

от Администратор
2 61312016-07-22 09:38
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 03006, местност „Кулата”, землище на с. Мусомища

от Администратор
2 50012016-07-22 09:36
Последно мнение от Администратор

Изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот с номер 017013, местност „Кестените”, землище на с. Делчево

от Администратор
3 72112013-11-29 14:40
Последно мнение от Администратор

Изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот с номер 000192, местност „Черешата”, землище на с. Господинци

от Администратор
3 81312013-11-29 14:39
Последно мнение от Администратор

Изработване на проект за Общ устройствен план за територията на Община Гоце Делчев, обхващащ всички населени места в общината и землищата й.

от Администратор
4 41612013-11-29 14:38
Последно мнение от Администратор

Изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот № 000385, местност “Летището”, земл. на с. Мосомище,

от Администратор
4 14612013-11-29 14:34
Последно мнение от Администратор