Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛЮБКА А.КРЪСТИЛОВА, С АДРЕС ГР.СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА БЛ.24, ВХ.Д, ЕТ., АП.90, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщаваме Ви, че със Заповед № 775/16.09.2022 г. на Кмета на община Гоце Делчев е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ IX - 1079 от кв. 124 по плана на град Гоце Делчев, с който имотът е отнесен към устройствена зона с разновидност „централна устройствена зона“, означена като (Ц) с параметри на застрояване: максимална височина до 10 м; Плътност на застрояване – 60%; Минимална озеленена площ – 30%; Кинт – 2,0; Начин на застрояване – свързано, свободно., с отреждане за „административна сграда“.
Заповедта се намира в общинска администрация град Гоце Делчев, ул. ”Царица Йоанна” № 2, етаж 1, стая 101 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
Възраженията по заповедта можете да направите в 14-дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на община Гоце Делчев до Административен съд - град Благоевград.


Гл. инженер _______/п./_________
/арх. инж. Емилия Качакова/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.