Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев.

Публикувано от Администратор 
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл. 62а от ЗУТ, уведомяваме всички заинтересовани лица физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план на община Гоце Делчев.
Проекта е за изменение на подробния устройствен план - план за регулация в обхват на УПИ VII-2921, 3378 от кв. 98 по плана на гр. Гоце Делчев.
Проектът за изменение е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.
Общественото обсъждане ще се проведе на 10.06.2024г. от 10:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.