Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев.

Публикувано от Администратор 
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев.
С решение №537 от 29.09.2022г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев е допуснато изменение на ОУП за имот с идентификатор 02600.304.4, местност Делията от земището на с. Баничан с възложител „Пирин Спринг“ АД.
Проектът за изменение е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.12.2023г. от 15:30 часа в сградата на община Гоце Делчев.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.