На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев.
С решение №537 от 29.09.2022г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев е допуснато изменение на ОУП за имот с идентификатор 02600.304.4, местност Делията от земището на с. Баничан с възложител „Пирин Спринг“ АД.
Проектът за изменение е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на община Гоце Делчев.
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.12.2023г. от 15:30 часа в сградата на община Гоце Делчев.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.