Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 62а, ал.3, т. 2 от Закона за устройство на територията

Публикувано от Администратор 
О БЯВЛЕНИЕ З А ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАН Е


На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
във връзка с чл. 62а, ал.3, т. 2 от Закона за устройство на територията


На 30.10.2020г. от 15.00 часа, в залата на общинския съвет-Гоце Делчев, ще се проведе обществено обсъждане на предложение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за УПИ I-3104,3108,3287 от кв. 247 по одобрен подробен устройствен план на град Гоце Делчев, от който ще се обособят нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за „озеленяване“ и "предимно производствена зона".


ВЛАДИМИР МОСКОВ
Кмет на община Гоце ДелчевПоследна редакция от 2020-10-21 11:17.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.