Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНГЕЛ ТЮХКОВ С АДРЕС ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 29, ВХ.Ж, ЕТ.5, АП.13

Публикувано от Администратор 
Уведомяваме Ви, че за строеж: „Стоманобетонна стена", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-729,732 от кв.134 по плана на гр.Гоце Делчев е съставен Констативен акт № 5/ 13.07.2020г. от служители на Общинска администрация гр.Гоце Делчев.

Същите са във връзка със започнатото административно производство по реда на чл. 224а, ал.1 и чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строежа.
Констативен акт №5/13.07.2020г. може да получите в Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2.
Възражения по съставения констативен акт може да се подават до кмета на община Гоце Делчев, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.
Прикачени файлове:
отвори | свали - konstativen akt 5 (1).pdf (172.2 KB)
Уведомяваме Ви, че за строеж: „Стоманобетонна стена", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-729,732 от кв.134 по плана на гр.Гоце Делчев е издадена Заповед № 671 от 30.10.2020 г. на кмета на община Гоце Делчев за премахване на незаконния строеж..

Същите са във връзка със започнатото административно производство по реда на чл. 224а, ал.1 и чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строежа.
Заповед № 671 от 30.10.2020 г. може да получите в Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ пред Административен съд-Благоевград, чрез община Гоце Делчев, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.Последна редакция от 2021-01-07 09:09.
Прикачени файлове:
отвори | свали - zapoved 671.pdf (132 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.