Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО АСПАРУХ СЛАВЧЕВ, С АДРЕС С.КАПАТОВО, УЛ.СОЛУН № 16, ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕСъобщаваме Ви, че е издадено разрешение за поставяне №5/17.03.2022 г. с възложители Борислав Миланов Порязов, Люба Цветкова Точева и Аспарух Цветков Славчев за обект „Хладилник с размери 9,00х3,20х3,00 м и площ 28,8 кв.м.“, в поземлен имот с идентификатор 02600.20.194, м. „Раденица“ по КККР на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Разрешението за поставяне, се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна”№2, ет.1, стая 101 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок можете да направите възражение, чрез Главния архитект на общината до Административен съд град Благоевград.гл. инженер /п./
/арх. инж. Емилия Качакова/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.