Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЛИЯ БОШНАКОВ С АДРЕС ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ № 6

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЛИЯ БОШНАКОВ С АДРЕС ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ № 6
06-01-2022 - 11:56:01
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщаваме Ви, че със Заповед № 928/11.11.2021 г. на Кмета на община Гоце Делчев е одобрен Работен устройствен план, с който се определят размерите в хоризонтално и вертикално отношение на предвидените в свързаното застрояване основни сгради между УПИ VI – 1107, УПИ VII – 1108 и УПИ VIII - 1112 по плана на град Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев. Заповедта се намира в общинска администрация град Гоце Делчев, ул. ”Царица Йоанна” № 2, етаж 1, стая 101 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
Възраженията по заповедта можете да направите в 14-дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на община Гоце Делчев до Административен съд - град Благоевград.

Гл. инженер /п./
/арх. инж. Емилия Качакова/
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45822010612550.pdf (108.1 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.