Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ.181, АЛ.2 ОТ ЗУТ

Публикувано от Администратор 
КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ.181, АЛ.2 ОТ ЗУТ
24-09-2020 - 14:31:54
Община Гоце Делчев уведомява заинтересовани лица, че са издадени констативни актове, относно степента на завършеност на строежи, във връзка с чл.15, ал.7 от Закона за местните данъци и такси:
1. Стоян Пашов
2. Петър Мингов
3. Костадин Трифонов и Валентина Трифонова
4. "Неврокоп Комерс-2" ООД
5. Мехмед Хаджи
6. "Хаджи-М" ЕООД
7. Атанас Бозуков
8. "Винса-2004" ООД
9. Любен Праматарски
10. "Авривес" ЕООД
11. "Проект ИС" ЕООД
12. Фаик Кади
13. "РИД" ЕООД
14. Георги Мангалов
15. Емил Соленков
16. Николай Пелтеков
17. Фатме Хаджи
18. Галя Башлиева
19. "Гама строй инвест" ЕООД
20. Жанет Прокопова
21. "БС-4" ООД
22. "Бул-мак" АД
23. Анна Донкова
24. Вангелия Попова
25. Иван Войнов
26. Недялка Войнова
27. Фатма Юрукова
28. Десислав Ушилков
29. Венцислав Заранков
30. Гергана Попова
31. "Мариса Билд" ЕООД
32. Илин Лисков
Прикачени файлове:
отвори | свали - konstativni aktove (1).pdf (1.3 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.