Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 17395.104.33, МЕСТНОСТ “МОЧУРА”

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Със Заповед № 24/07.01.2022 г. на Кмета на община Гоце Делчев е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с № 17395.104.33, местност “Мочура”, землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев с който имотът се отрежда за „склад за строителни материали“, отнесен към устройствена зона с разновидност „смесена многофункционална зона“, означена като (Смф) с параметри на застрояване: максимална височина до 15 м; Плътност на застрояване – 70%; Минимална озеленена площ – 25%; Кинт – 2.2; Начин на застрояване – свободно.
Заповедта се намира в общинска администрация град Гоце Делчев, ул. ”Царица Йоанна” № 2, етаж 1, стая 101 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
Възраженията по заповедта можете да направите в 14-дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на община Гоце Делчев до Административен съд - град Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - DOC033.pdf (147.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.