Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКОЕЛА П. ИЛИЕВА, С АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА № 261, ВХ.А, ЕТ.4, АП.12

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕСъобщаваме Ви, че е издадено разрешение за поставяне №7/17.03.2022 г. с възложители Георги Тодоров Калайджиев и наследници на Апостол Тодоров Василев за обект „Хладилник с размери 9,00х3,20х3,00 м. и площ 28,8 кв. м.“, в поземлен имот с идентификатор 17395.127.5, м. „Мочура“ по КККР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Разрешението за поставяне, се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна”№2, ет.1, стая 101 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок можете да направите възражение, чрез Главния архитект на общината до Административен съд град Благоевград.Гл. инженер (арх. инж. Емилия Качакова)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.