Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН СИРМИН, ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ.ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ № 8

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН СИРМИН, ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ.ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ № 8
08-03-2022 - 10:02:32
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съобщаваме Ви, че със Заповед № 106/04.02.2022 г. на Кмета на община Гоце Делчев е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с № 17395.169.4, местност “Ташков мост”, землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев с който имотът се отрежда за „СКЛАД, МАГАЗИНИ, ОФИСИ“, отнесен към устройствена зона с разновидност „смесена многофункционална зона“, означена като (Смф) с параметри на застрояване: максимална височина до 15 м; Плътност на застрояване – 70%; Минимална озеленена площ – 25%; Кинт – 2.2; Начин на застрояване – свободно.
Заповедта се намира в общинска администрация град Гоце Делчев, ул. ”Царица Йоанна” № 2, етаж 1, стая 101 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
Възраженията по заповедта можете да направите в 14-дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на община Гоце Делчев до Административен съд - град Благоевград.


Спец. /п./
/инж. Мая Даскалова/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.