Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ОБЕКТ„ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА „КАБЕЛ АКТИВ“ ООД

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 124, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със Заповед №ОА-РР-126/03.07.2020г. на Областния управител на област с административен център Благоевград е разрешено изработването на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА „КАБЕЛ АКТИВ“ ООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН И ОБЩИНА САТОВЧА“.
На основание чл.124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Гл. спец. Секретар на ОбЕС
арх. инж. Ани Мирчева
Прикачени файлове:
отвори | свали - Oblastna.pdf (226.1 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.