Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград
11-01-2023 - 15:21:49
Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на с. Корница, общ. Гоце Делчев.
- РД-04-476/ 30.12.2022 г. за землището на с.Мосомище;
- РД-04-477/ 30.12.2022 г. за землището на гр.Гоце Делчев;
- РД-04-478/ 30.12.2022 г. за землището на с.КорницаПоследна редакция от 2023-01-11 15:58.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заповед 37ж ал11 Гоце Делчев - залич. подпис.pdf (474.2 KB)
отвори | свали - Заповед 37ж ал11 Корница - залич. подпис.pdf (853.7 KB)
отвори | свали - Заповед 37ж ал11 Мосомище - залич. подпис.pdf (453.4 KB)
Re: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград
14-08-2023 - 09:37:26
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград за определяне състава на комисията по реда на чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Гоце Делчев, с. Мосомище, с. Борово, с. Баничан, с. Господинци, с. Корница, с. Лъжница и с. Делчево.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заповед - РД-07-195-03.08.2023 г..pdf (93.1 KB)
Re: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград
03-10-2023 - 14:50:39
ЗАПОВЕД № РД-04-428 ОТ 29.09.2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заповед РД-04-428_29092023_37в_ал_4_Гоце Делчев.pdf (326.2 KB)
отвори | свали - карта Гоце Делчев ниви.pdf (7.28 MB)
отвори | свали - Приложение 1_Гоце Делчев ниви.pdf (1.31 MB)
Re: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград
04-10-2023 - 15:15:17
Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие" гр. Благоевград, издадени на основание чл. 37в. ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (3CI133). във връзка с чл. 75а. ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСГ133). ведно с окончателен регистър (Приложение 1) и карта на ползването, неразделна част от същата, както следва:
- Заповед № РД-04-431/ 29.09.2023 г. за землището на с. Баничан:
- Заповед № РД-04-422/ 29.09.2023 г. за землището на с. Борово:
- Заповед № РД-04-426/ 29.09.2023 г. за землището на с. Господинци;
- Заповед № РД-04-416/ 29.09.2023 г. за землището на с. Господинци - трайни насаждения;
- Заповед № РД-04-415/ 29.09.2023 г. за землището на е. Корница:
- Заповед № РД-04-425/ 29.09.2023 г. за землището на с. Лъжница;
- Заповед № РД-04-418/ 29.09.2023 г. за землището на с. Мосомище;
- Заповед № РД-04-412/ 29.09.2023 г. за землището на с. Мосомище - трайни насаждения;Последна редакция от 2023-10-04 15:19.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заповед РД-04-431_37в_ал_4_Баничан.pdf (321 KB)
отвори | свали - Приложение 1_Баничан.pdf (1.53 MB)
отвори | свали - Заповед РД-04-422_37в_ал_4_Борово.pdf (320.7 KB)
отвори | свали - Приложение 1_Борово.pdf (989.4 KB)
отвори | свали - Заповед РД-04-426_29092023_37в_ал_4_Господинци_ниви.pdf (314.3 KB)
отвори | свали - Приложение 1_Господинци_ниви.pdf (687.8 KB)
отвори | свали - Заповед РД-04-416_29092023_37в_Господинци-ТН.pdf (303.9 KB)
отвори | свали - Приложение 1_Господинци ТН.pdf (272.1 KB)
отвори | свали - Заповед РД-04-415_29092023_37в_Корница.pdf (305.4 KB)
отвори | свали - Приложение 1_Корница.pdf (372.7 KB)
отвори | свали - Заповед РД-04-425_29092023_37в_ал_4_Лъжница.pdf (315.5 KB)
отвори | свали - Приложение 1_Лъжница.pdf (565.7 KB)
отвори | свали - Заповед РД-04-418_29092023_37в_ал_4_Мосомище-ниви.pdf (326.7 KB)
отвори | свали - Приложение 1_Мосомище ниви.pdf (1.43 MB)
отвори | свали - Заповед РД-04-412_29092023_37в_ал_4_Мосомище-ТН.pdf (313.9 KB)
отвори | свали - Приложение 1_Мосомище ТН.pdf (578 KB)
Re: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград
06-11-2023 - 08:29:03
Заповед № РД-07-258/ 03.11.2023 г. за определяне на комисии за землищата на територията на община Гоце Делчев, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в съответните землища на община Гоце Делчев за календарната 2024 година.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заповед комисия по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ за община Гoце Делчев_П.pdf (239.8 KB)
Re: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград
14-11-2023 - 11:43:40
Заповед № РД-07-258-2 от 13.11.2023 г. за изменение на Заповед № РД-07-258 от 03.11.2023 г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заповед №РД-07-258-2-13.11.2023 г..pdf (33.3 KB)
Re: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград
18-01-2024 - 10:57:00
Заповед № РД-07-24/ 17.01.2024 г. за изменение на Заповед № РД-07-258/ 03.11.2023 г., изменена със Заповед № РД-07-258-2/ 13.11.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, издадена на основание чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за землището на село Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Заповед изменение 37ж Гоце Делчев.pdf (312.3 KB)
Re: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград
12-02-2024 - 10:04:29
Заповед № РД-04-55/ 08.02.2024 г. за землището на с. Мосомище за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Мосомище, ЕКАТТЕ 49432, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Zapoved 37j 11 zeml. Musomishte s p.pdf (382.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.