Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 06306.72.190, м. "Команица", землище на село Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград за изграждане на обект: База за логисти

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от *Наредба
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, * Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за
инвестиционно предложение *„Промяна предназначението на земеделски имот с
идентификатор 06306.72.190, м. "Команица", землище на село Брезница, община
Гоце Делчев, област Благоевград за изграждане на обект: База за логистична
дейност, обществено обслужване, търговия и склад*" с Възложител: *Баки
Ибрахим Алим и Хюсеин Ибрахим Алим *

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение
се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до
Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - IP BRATQ ALIM.pdf (1.12 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.