Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществено обсъждане на предварителен проект за общ устройствен план за територията на община Гоце Делчев и на екологичната оценка към него и актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие

Публикувано от Администратор 
1. Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) ще бъде проведено обществено обсъждане на предварителния проект за общ устройствен план за територията на община Гоце Делчев и на екологичната оценка към него.
Проектната документация е на разположение на интересуващите се тук:[dox.bg] и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация на адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2, кабинет № 101, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
Общественото обсъждане ще се проведе на 19.03.2018 г. от 14:00 часа в конферентната зала в партера на Община Гоце Делчев (гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2).


ПОКАНА

за обществено обсъждане на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Гоце Делчев 2014-2020 година


На основание чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие поканвам всички заинтересувани страни имащи отношение към развитието на общината за участие в обсъждане на 19.03.2018 година от 15:30 часа в зала на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2ет. 3 проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Гоце Делчев 2014-2020 г. и
Общинският план за развитие е стратегически документ за развитие на общината за периода от 2014 - 2020 година, приет е от Общински съвет – Гоце Делчев с Решение № 368 по протокол №306 от 27.12.2013 година. Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие към средата на периода на неговото действие се извършва междинна оценка. Въз основа на представените съставни елементи на междинната оценка на общинския план за развитие са направени изводи и насоки за разработването на актуализирания документ на плана.
Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Гоце Делчев за периода 2014 – 2020 година е разработен в съответствие с нормативните изисквания и като следствие от резултатите и препоръките на Доклада за междинна оценка.
Очакваме Вашите становища и предложения по проекта в писмен вид на адрес Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2 или по електронен път – oba@gocenet.net в 30-дневен срок от публикуването на проекта.

Приложения към поканата:
1. Доклад с резултатите от Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Гоце Делчев 2014 - 2020 година;
2. Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Гоце Делчев 2014-2020 година.Последна редакция от 2018-06-19 15:10.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Aktualizatsia_OPR_Gotse_Delchev_v.2_14.12.2017.pdf (1.48 MB)
отвори | свали - MO_OPR_Gotse Delchev_v.2_14.12.17.pdf (1.57 MB)
отвори | свали - протокол обществено обсъждане ОУП.pdf (208.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.