Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН БОЖИДАРОВ ПРОКОПОВ, С АДРЕС ГР.СОФИЯ, Р-Н ПОДУЯНЕ

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАН БОЖИДАРОВ ПРОКОПОВ, С АДРЕС ГР.СОФИЯ, Р-Н ПОДУЯНЕ
21-11-2019 - 14:20:42
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед №698/02.08.2019г. на Кмета на община Гоце Делчев е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план, с който се предвижда свързано основно застрояване между УПИ III-2213, УПИ IV-2212 и УПИ X-2212 от кв.67 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, както и размерите на хоризонтално и вертикално отношение на предвидените в свързаното застрояване сгради.
Устройствена зона Жс: височина на застрояване до 10,50 м; максимална плътност на застрояване до 70%; максимална стойност на Кинт до 2.0; Позел минимум 30%.
На основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок можете да направите възражение, чрез Кмета на Общината до Административен съд Благоевград.

Гл.спец. Секретар на ОбЕС: /П./
/арх. инж. Ани Мирчева/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.