Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до информацията относно проект „Монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци и промени в количествата и вида на приеманите, третираните и образуваните на площадката отпадъци“ на Клетка №4 за с

Публикувано от Администратор 
OБЯВЛЕНИE
ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда Община Гоце Делчев, в качеството си на възложител обявява достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) и възможност за изразяване на становища от заинтересованите лица и приемане на предложения относно проект „Монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци и промени в количествата и вида на приеманите, третираните и образуваните на площадката отпадъци“ на Клетка №4 за строителни отпадъци на РДНО, разположено в имот 21680.4.43, с. Добротино, община Гоце Делчев.Предложенията и становищата по инвестиционното намерение се приемат в деловодството на Общинска администрация – Гоце Делчев, в кметство с. Добротино, община Гоце Делчев и на e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg в срок до 17.00 часа на 06.05.2024г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - inf po Prilojenie 2_OVOS - final - 19.04.2024.pdf (765.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.