На основание чл. 6, ал. 10. от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до информацията по Приложение №2 за инвестиционно предложение за „Изграждане на ВЛ 110 kV от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60., местност Бааларда по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград. до подстанция „Гоце Делчев“ в поземлен имот с идентификатор 05606.35.83., местност Капсии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, преминаващ през землищата на с. Блатска, гр. Хаджидимово, с. Мосомище, гр. Гоце Делчев и с. Борово“ с Възложител: „НИКАН АГРО “.ЕООД .

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 2 Информация Приложение 2.pdf (2.89 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.