Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

На основание чл.15,т.1 и т.3 от Наредба за условияа и реда за извъряване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО)

Публикувано от Администратор 
На основание чл.15,т.1 и т.3 от Наредба за условияа и реда за извъряване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до решение № БД-ЕО-69/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 06306.73.240 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на село Брезница, община Гоце Делчев, област Благоеврад с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда – разновидност 1 „Ок 1“ с възложител Община Гоце Делчев.
Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в 14-дневен срок от датата на обявяване до директора на РИОСВ Багоевград и Кмета на Община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45823062310440.pdf (392.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.