Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Списъци на кандидатите, отговарящи на изискванията на Наредба №22 от 19.09.2019 г. за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
Първи предварителен списък на кандидатите отговарящи на изискванията на Наредба №22 от 19.09.2019 г. за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев


1 Живка Руменова Сайнер

2 Лидия Илиева Апостолова

3 Камелия Радева Пунчева

4 Миглена Перкова Маринова

5 Юлиян Севдалинов Далаков

6. Даниела Юлиянова Мицурева

7. Петко Благоев Петков

8. Кирил Костадинов Дедов

9. Росица Лилянова Методиева

10. Виолета Филипова Райкова

11. Костадинка Димитрова Боянчева

12. Христина Димитрова Атанасова

13 Асибе Благоева Илиева

14. Десислава Михайлова Тешовска

15. Мария Анна Хейдебрецк


В 14-дневен срок от обявяването му, гражданите могат да подават възражения и искания по предварителния списък. Постъпилите възражения и искания ще бъдат разгледани в 14-дневен срок от комисията за картотекиране и настаняване в социални жилища на нуждаещите се лица и семейства, след който срок се изготвя окончателен списък.
17.05.2023 г.Последна редакция от 2024-03-29 08:40.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Предварително класиране на кандидати за социални жилища-1.doc (82.5 KB)
Утвърждавам: /п./

Владимир Москов
Кмет на Община Гоце Делчев
05.06.2023 г.

Окончателен списък от Първо класиране на кандидати отговарящи на изискванията на Наредба №22/19.09.2019 г. за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев


1 Живка Руменова Сайънер

2 Лидия Илиева Апостолова

3 Камелия Радева Пунчева

4 Миглена Перкова Маринова

5 Юлиян Севдалинов Далаков

6. Даниела Юлиянова Мицурева

7. Петко Благоев Петков

8. Кирил Костадинов Дедов

9. Росица Лилянова Методиева

10. Виолета Филипова Райкова

11. Костадинка Димитрова Боянчева

12. Христина Димитрова Атанасова

13 Асибе Благоева Илиева

14. Десислава Михайлова Тешовска

15. Мария Анна ХейдебрецкПоследна редакция от 2023-06-07 10:34.
Утвърждавам: /п./
Владимир Москов
Кмет на Община Гоце Делчев
29.03.2024 г.

Окончателен списък на класирани кандидати, отговарящи на изискванията на Наредба №22/19.09.2019 г. за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев


1 Илия Стаматов Мечкаров

2. Василка Любенова Мутафчиева

3. Гина Николова Георгиева

4. Люси Цветанова Методиева

5. Мая Борянова Методиева

6. Николай Бисеров Мемишев

7. Ваня Николова Георгиева

8. Благовеста Илиева Стефанова

9. Стоян Иванов СтояновПоследна редакция от 2024-04-01 09:57.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.