Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 23.03.2023г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. АНТОН БОРИСЛАВОВ ТОНЕВ , изготвен АУЗД №576/30.05.2019г./;
2.“ПЕТЕЛОВ ТРАНС“ЕООД, изготвен АУЗД № 1248/18.11.2021г./;
3.“СОФИМАРИМАРМ“ООД,изготвен АУЗД № 1245/18.11.2021 г./;
4.“СЕЛЕКТ-КМК“ЕООД,изготвен АУЗД№1239/16.11.2021г./;
5.ЕТ“ИЛИЯНА МАЛАМОВА“, изготвен АУЗД №1238/16.11.2021г./;
6.“ФОРНАТИНА“ООД, изготвен АУЗД №1236/16.11.2021г./;
7.“ТУМАНОВ ТРАВЕЛ“ЕООД, изготвен АУЗД № 1235/16.11.2021г./;
8. „ВИТЕЛ ГРУП“ЕООД, изготвен АУЗД № 1231/16.11.2021г./;
9. „МАГ 65“ЕООД, изготвен АУЗД №1230/16.11.2021г./;
10.ИВАН ДАНИЕЛИС,изготвен АУЗД № 1221,122/15.11.2021г./;
11.ЕТ“ИВАН МАРИНОВ“, изготвен АУЗД №1219/15.11.2021г./;
12.ЕТ“СНЕЖАНА ПОПОВА“, изготвен АУЗД №1215,1216/15.11.2021г./;
13.“ЛИК-2007“ЕООД, изготвен АУЗД № 1208/12.11.2021г/.;
14. „ОСИКОВСКИ-ССС“ЕООД, изготвен АУЗД №1211/12.11.2021г/.;
15. „ФОЛИ -2009“ООД, изготвен АУЗД № 1212/12.11.2021г/.;
16.“МАЛИУРИС ИМПОРТ –ЕКСПОРТ“ЕООД,изготвен АУЗД№1195/10.11.2021 г./;
17.“ИЗИСТРОЙ АЙ ДЖИ“,изготвен,АУЗД №1193/10.11.2021г./;
18.“ГРИЙН ТЕХНИКАЛ КОМПАНИ“ООД,изготвен АУЗД №1186/28.10.2021г./;
19.“ТРАНС ДАВИДСОНС“ЕООД, изготвен АУЗД №1185/28.10.2021г./;
20.“КУТЧОИАНИС“ЕООД,изготвен АУЗД №1183,1184/28.10.2021г/.;
21.“НАПОЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ЕООД,изготвен АУЗД№1157-1160/21.10.2021 г./ ;
22.“ВИТАЛИС КАРС“ЕООД, изготвен АУЗД№1153,1154/21.10.2021 г/.;
23“АС 05“ЕООД, изготвен АУЗД№1156/21.10.2021 г./;
24.“ЕС ВИ МЕЙН ТЕРМ“ЕООД,изготвен АУЗД №1152/21.10.2021 г.;
25.“ЯНИС ОЙЛ“ООД, изготвен АУЗД№1147/20.10.2021 год..;
26.“ПРИС“ООД,изготвен АУЗД№1145/20.10.2021 год./
27.“ТАК ТАЛИС „ЕООД ,изготвен АУЗД№1124/18.10.2021 год./
28.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГУЩАНОВ,изготвен АУЗД№1121,1122/15.10.2021год./
29.РОЗА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА,изготвен АУЗД№1094/28.09.2021 год./
30.МАРИЯ АТАНАСОВА КРЪСТИНА,изготвен АУЗД№977/15.09.2021 год./

Съобщението е поставено на: 23.03.2023г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.