Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до Решение № БД-ЕО-06/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 15, т.1 и т.3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до Решение № БД-ЕО-06/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ „ с възложител „ГД СОЛАР“ ООД
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.


Дата на обвяване: 16.03.2023 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - ГД СОЛАР ЕООД.pdf (1.02 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.