Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Осигуряване на обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица и предприятие за добив и обработка на месо в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност "Хайрянето" с.

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица и предприятие за добив и обработка на месо в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград„ с възложител „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ООД .

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Министъра на околната среда и водите, Директора на РИОСВ Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 17.02.2023 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - PDF_17_02_23001.pdf (1.28 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.