На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм и доп ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ветроенергиен парк „Ореляк 1“ в поземлени имоти с идентификатори 21680.22.1047, 21680.22.1048, 21680.22.1046, 21680.22.1045, 21680.22.1044, 21680.22.1044, 21680.22.1043,21680.22.1042, 21680.11.1039, 21680.22.1036, 21680.22.1035, 21680.22.1034, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград и поземлени имоти с идентификатори 44416.15.83 и44416.15.82 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител: „ЮНИ КОН “ООД, считано от 13.02.2023 год.
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - uvedomlenie.pdf (231.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.