Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица и предприятие за добив и преработка на меса в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм и доп ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица и предприятие за добив и преработка на меса в поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Мосомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител: „Виа Кънстракшън“ ЕООД, считано от 28.11.2022 год.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - уведомление Виа Кънстракшън .pdf (1.06 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.