Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-13-3/11.05.2022г., коригирано с вх. № РР-13-3(3)/22.07.2022г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект ре

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 62а, ал.2 от Закона за водите, Община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-13-3/11.05.2022г., коригирано с вх. № РР-13-3(3)/22.07.2022г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за
издаване на разрешително за ползване на воден обект река, приток на река Места, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „ Канализационна система на с. Буково“, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Всички заинтересовани лица в предвидения 14-дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да възразят срещу издаването на разрешителното или внесат предложения с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.


Възраженията и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" –гр. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.Последна редакция от 2022-11-28 12:06.
Прикачени файлове:
отвори | свали - подписан_РР-13-3_СЪОБЩЕНИЕ_КС-с. БУКОВО_ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ_17_11_2022.pdf (254.3 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.