На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата – 1“ в землището на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител: “РИД“ ЕООД. Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок от датата на обявяване до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 29.04.2022 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1.pdf (4.61 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.