Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-404/22.11.2021г. с Възложител: "Пирин Ват" ООД

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 75 и във връзка с чл. 62а, ал.2 от Закона за водите, Община Гоце Делчев, осигурява 14-дневен обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-404/22.11.2021г. с Възложител: "Пирин Ват" ООД, гр. София по изменение на Разрешително за водовземане № 41140074/02.02.2010 г. и продължено с Решение № ПО-01-128/20.10.2020 г.

Всички заинтересовани лица в предвидения 14-дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да: т.2 да възразят срещу изменението на разрешителното; т.3 предложат условия, при които да бъде изменено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложения за условия се приемат само в рамките на
законоустановения срок за публично обявяване , като е необходимо същите да
се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - п.к. 441.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45821112316360.pdf (139.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.